Ozubené koleso Trieskové obrábanie kovov

Vametal-B vykonáva výrobu na základe dodanej výkresovej dokumentácie alebo výkresovej dokumentácie vypracovanej našou firmou, prípadne na základe dodaných vzoriek.

Realizujeme:

Obrábanie kovov vykonávame na konvenčných strojoch.

Naše dostupné strojové  vybavenie umožňuje trieskové obrábanie kovov:

V prípade požiadavky zo strany zákazníka je možné previesť tepelné spracovanie (napr.: kalenie, cementovanie, tvrdochrómovanie) a povrchovú úpravu (napr.: zinkovanie, fosfátovanie, pieskovanie, farbenie) vyrobených dielov.

Vametal-B pre Vás zrealizuje precíznu, presnú, produktívnu a kvalitnú výrobu dielov. 


Distančný krúžok Prsteň Spojka