Výrobné možnosti

Naša firma disponuje nasledovným strojovým parkom na spracovanie kovov:

Vyššie uvedené strojové vybavenie umožňuje realizáciu trieskového obrábania, tvárnenia, zvárania a ďalších kovoobrábacích činností.